Seznam blogov

Registrirani uporabniki lahko svoje prispevke objavite v obliki svojega bloga. V blog lahko objavljate lastne teme, lahko vsebino popravljate, komentiranje drugih uporabnikov pa ni možno, tako da lasten blog ostane avtorski.

Blog lahko ustvarite tudi na strani za vnos podatkov za vaš račun.

Seznam vseh uporabniških blogov z zadnjo objavljeno vsebino: uid) { print "
  \n"; $result = db_query("SELECT DISTINCT u.name, u.uid FROM {users} u INNER JOIN {node} n ON n.uid = u.uid WHERE n.type = 'blog' ORDER BY u.name"); while ($node = db_fetch_object($result)) { print "
 • ".l(ucwords($node->name), 'blog/' . $node->uid)."
 • \n"; $latestr = db_query("SELECT n.title, n.nid FROM {node} n WHERE n.type = 'blog' AND n.uid=%d ORDER BY n.created DESC",$node->uid); } print "
"; } ?> Seznam blogerjev z največ objavami: uid) { print "
  \n"; // select all the unique UID "blog" nodes, then join them with users and away we should go $result = db_query("SELECT DISTINCT u.name, u.uid FROM {users} u INNER JOIN {node} n ON n.uid = u.uid WHERE n.type = 'blog' ORDER BY u.name"); while ($node = db_fetch_object($result)) { print "
 • ".l(ucwords($node->name), 'blog/' . $node->uid)."
 • \n"; $latestr = db_query("SELECT n.title, n.nid FROM {node} n WHERE n.type = 'blog' AND n.uid=%d ORDER BY n.created DESC",$node->uid); if($latestn = db_fetch_object($latestr)) { print "
   \n"; print "
  • ".l($latestn->title, 'node/'.$latestn->nid)."
  • \n"; print "
  \n"; } } print "
"; } ?>